Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Skupinová výuka

Skupinová výuka je pro studenty, kterým nevyhovuje čas kurzů pro veřejnost, případně pro ty, kteří mají představu studovat mezi svými přátely a chtějí vytvořit vlastní skupinu ať už s všeobecným či odborným zaměřením výuky.

Doporučený max. počet pro skupinu je 6 - 8 studentů - udržení intenzity a kvality výuky.

 

 

  • Určení jazykové pokročilosti dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (A1, A2, B1 atd.)
  • Výuka je vedena kvalifikovaným českým lektorem s VŠ vzděláním či mezinárodní zkouškou a praxí v zahraničí
  • Do výuky může být zahrnuta konverzace s rodilým mluvčím
  • Výuka je vedena interaktivní metodou s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, slovní zásoby a použití gramatických vazeb v praxi.
  • Přizpůsobíme Vám místo, čas i tempo výuky. (Lektoři nedochází ke studentům domů. Výuka se může konat v našich učebnách, případně ve vhodné místnosti pro výuku ve firmě.)
  • Používáme moderní učebnice předních vydavatelů + vlastní výukové materiály.
  • Připravíme Vás na mezinárodní zkoušky z anglického, německého, španělského, francouzského či ruského jazyka.