Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Lektoři

V jazykovém centru KIAORA vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři s vysokoškolským vzděláním nebo s mezinárodně uznávanými zkouškami a praxí v zahraničí.   

Všichni lektoři jsou pravidelně školení a monitorování několikrát v průběhu roku.