Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Objednávka kurzu

Použijte tuto elektronickou objednávku, nebo volejte 739 027 015, 734 538 760.

« Zpět na výběr kurzů

Specifikace kurzu

Název kurzu PDS-středně pokročilí
Místo konání Rožnov pod Radhoštěm
CEFR AJ-B1-B2
Zahájení 18.9.2023
Čas konání Po-Pá,
Cena kurzu 29 600,- Kč

Osobní údaje

* všechny osobní údaje jsou povinné!

Údaje pouze pro studenty pomaturitního studia

Ostatní pokračujte níže

Způsob platby

Variabilní symbol 35991
(v tomto případě další řádky nevyplňujte)

Fakturační údaje


Smluvní podmínky

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se přihláška odešle do jazykového centra a na Váš e-mail, který jste uvedl (a) výše.
Doporučujeme provést řádnou kontrolu Vámi uvedených údajů.
Změny můžete provádět osobně nebo telefonicky.


Podmínky účasti jednoletého pomaturitního denního studia

Kiaora - Jazykové Centrum, s.r.o., IČ: 01988956 (dále jen J. C. Kiaora), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání a firemního vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi J.C. Kiaora a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem J. C. Kiaora je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.

 1. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty (14 dní) po řádném zaplacení kurzovného.

 2. Každý účastník je povinen zaplatit kurzovné a to buď v hotovosti v jakékoliv pobočce J. C. Kiaora či převodem na číslo účtu: 115-9849060257/0100.

 3. Objednáním kurzu pro veřejnost, dětského kurzu či jednoletého pomaturitního studia se student zavazuje k platbě ve výši celého kurzovného. Kurz není možné objednat a zaplatit pouze částečně - není-li dohodnuto jinak a to písemně s JC KIAORA.
 4. V případě volby splátek:
  • 1. splátka - 9 900,- Kč do 14 dnů od podání přihlášky
  • 2. splátka - 8 500,- Kč do konce října
  • 3. splátka - 4 500,- Kč do konce prosince (v případě uplatnění slevy, sleva bude poskytnuta při poslední splátce)
 5. Storno podmínky - při stornování přihlášky bude od účastníka požadována platba dle následujících podmínek:
  • od 59 do 21 dnů před začátkem kurzu 20 % kurzovného
  • od 21 do 10 dnů před začátkem kurzu 50 % kurzovného
  • od 10 do 3 dnů před začátkem kurzu 70 % kurzovného
  • méně než 3 dny před zahájením kurzu 100 % kurzovného
  • po zahájení kurzu 100% kurzovného
  • v případě přijetí studenta na VŠ nebo VOŠ do 20.9.daného školního roku - po předložení potvrzení - bez storno poplatku
 6. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje J. C. Kiaora žádnou finanční kompenzaci pokud se účastníci této smlouvy písemně nedohodnou jinak.
 7. J. C. Kiaora  je oprávněno z organizačních a jiných důvodů měnit v kurzech lektory.
 8. J. C. Kiaora je oprávněno z organizačních a jiných důvodů zrušit studium s tím, že celé kurzovné, případně jeho část bude studentům vrácena.
 9. J. C. Kiaora může z důvodu naplnění kapacity třídy od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet J. C. Kiaora. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří se ke studiu objednali dříve..
 10. Pouze ti studenti, kteří poprvé maturují ve stejném kalendářním roce kdy nastupují na jednoleté denní pomaturitní studium mají nárok na stejné sociální výhody jako studenti středních škol.
 11. Účastník studia je povinen seznámit se s platnými předpisy organizace nebo školy, ve které probíhá výuka a s jejím provozním nebo školním řádem a bezpečnostními předpisy a tyto dodržovat.
 12. J. C. Kiaora si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta ve studiu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků studia nebo zaměstnanců a pedagogů J. C. Kiaora nebo bude závažným způsobem narušovat průběh studia.
 13. Kurz slouží jako příprava k standardizovaným zkouškám dle MŠMT. Organizace školního roku podléhá ustanovení MŠMT ČR pro střední školy.
 14. Organizace školního roku podléhá ustanovení MŠMT ČR pro střední školy, v době státních svátků a školních prázdnin ( vyhlášených MŠMT ČR ) výuka neprobíhá.
 15. Obě strany berou na vědomí, že údaje zde uvedené jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Odesláním této přihlášky souhlasíte se všemi výše zmíněnými podmínkami.

Před odesláním formuláře zaškrtněte políčko "Nejsem robot".

 

Po odeslání objednávky Vás budeme ihned kontaktovat!