Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Objednávka kurzu

Použijte tuto elektronickou objednávku, nebo volejte 739 027 015, 734 538 760.

« Zpět na výběr kurzů

Specifikace kurzu

Název kurzu EC 1
Místo konání Vigantice
CEFR ČERVENEC
Zahájení 11. - 15.7.2022
Čas konání Po - Pá, 8:00 - 16:00
Cena kurzu 3 200,- Kč

Osobní údaje

* všechny osobní údaje jsou povinné!

Údaje pouze pro studenty pomaturitního studia

Ostatní pokračujte níže

Způsob platby

Variabilní symbol 10486
(v tomto případě další řádky nevyplňujte)

Fakturační údaje


Smluvní podmínky

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se přihláška odešle do jazykového centra a na Váš e-mail, který jste uvedl (a) výše.
Doporučujeme provést řádnou kontrolu Vámi uvedených údajů.
Změny můžete provádět osobně nebo telefonicky.


Podmínky účasti na příměstském táboře

Cena tábora ve výši 3 200,- Kč musí být zaplacena do 5 dní od potvrzení přihlášky zástupcem dítěte na bankovní účet u Komerční Banky a.s., č. 115-9849060257/0100. (Přijetí částky bude potvrzeno na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce.)

Přihláška se stává závaznou až po přijetí platby. Přihlášky jsou řazeny chronologicky dle data přijetí plateb.

Kapacita táboru je omezena.

Při platbě, prosím, uveďte do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a datum narození (ve formátu DDMMRRRR).

 • Storno účasti na příměstském táboře lze provést za následujících podmínek:
  • zrušení účasti na táboře v červencovém termínu do 31. května daného roku – bude vráceno 100% z ceny tábora
  • zrušení účasti na táboře v červencovém termínu do 15. června daného roku – bude vráceno 50% z ceny tábora
  • zrušení účasti na táboře v srpnovém termínu do 30. června daného roku – bude vráceno 100% z ceny tábora
  • zrušení účasti na táboře v srpnovém termínu do 15. července daného roku – bude vráceno 50% z ceny tábora
  • zrušení účasti těsně před nástupem na tábor (týká se obou termínů tábora) z důvodu nemoci dítěte bude po předložení lékařského potvrzení před zahájením tábora vráceno 80% z ceny tábora.
 • Doprovázející osoba do ENGLISH CAMPu předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování denního programu, na případné možné zdravotní potíže upozorní pořadatele tábora předem.
 • V den začátku příměstského tábora předá doprovázející osoba:
  • Čestné prohlášení o momentálním zdravotním stavu dítěte (viz Příloha 1)
  • Podepsané léky v originálním balení + návod jejich použití.
  • Popis případných obtíží a jejich osvědčený postup.
  • Kopii potvrzení od lékaře (viz Příloha 2).
 • Za případné škody na majetku pořadatele tábora nebo pronájemce prostor, způsobené dítětem, nese finanční odpovědnost zákonný zástupce dítěte.
 • Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušoval vážným způsobem průběh a program tábora, může být z tábora vyloučen, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb.

 • Během táborových aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy určené pro vlastní prezentaci programu a tábora. Váš případný nesouhlas s tímto bodem můžete předat písemně pořadateli příměstského tábora a kopii si nechat stvrdit jeho podpisem. Fotografie (případně videozáznamy) budou sloužit pouze k prezentaci, např. na internetových stránkách www.jazykovka-roznov.cz.
 • Stravování zajišťované pořadatelem tábora zahrnuje teplé obědy (polévka, hlavní jídlo, pití) a pitný režim. Svačinu si každé dítě přinese. Časový prostor pro svačinu je vyhrazen dopoledne před začátkem aktivit (tj. 9:45 – 10:00 hodin. U nejmenších dětí v případě časů svačin bude pořadatel přihlížet jejich potřebám.
 • Přihášeným dětem je po dobu trvání EC (dle vybraného termínu) sjednáno úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a to na základě smlouvy uzavřené mezi JC Kiaora a pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. (zahrnuto v ceně tábora).
 • V případě, že pojistná skutečnost nastane, je třeba vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici v JC Kiaora, která tento formulář postoupí pojišťovně. V případě úrazu je účastník povinen doručit do JC Kiaora vyjádření lékaře.
 • V případě onemocnění nebo úrazu účastníka je provozovatel povinen toto neprodleně oznámit zákonným zástupcům účastníka a dle podmínek akce zajistit převoz k lékaři nebo přivolat lékaře na místo.

Odesláním této přihlášky souhlasíte se všemi výše zmíněnými podmínkami.

Před odesláním formuláře zaškrtněte políčko "Nejsem robot".

 

Po odeslání objednávky Vás budeme ihned kontaktovat!