Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Objednávka kurzu

Použijte tuto elektronickou objednávku, nebo volejte 739 027 015, 734 538 760.

« Zpět na výběr kurzů

Specifikace kurzu

Název kurzu Mírně pokročilí 3
Místo konání Rožnov pod Radhoštěm
CEFR AJ-A2-B1
Zahájení 13.9.2023
Čas konání Středa, 16:00 - 17:30
Cena kurzu 7440,-Kč 72 vh

Osobní údaje

* všechny osobní údaje jsou povinné!

Údaje pouze pro studenty pomaturitního studia

Ostatní pokračujte níže

Způsob platby

Variabilní symbol 33381
(v tomto případě další řádky nevyplňujte)

Fakturační údaje


Smluvní podmínky

Kliknutím na tlačítko „Odeslat „ se přihláška odešle do jazykového centra a na Váš e-mail, který jste uvedl (a) výše.
Doporučujeme provést řádnou kontrolu Vámi uvedených údajů.
Změny můžete provádět osobně, nebo telefonicky

Podmínky účasti v odpoledních a večerních kurzech, dětských kurzech a letních kurzech

Kiaora - Jazykové Centrum, s.r.o., IČ: 01988956 (dále jen J. C. Kiaora), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání a firemního vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi J.C. Kiaora a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem J. C. Kiaora je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinách studentů.

 1. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty (14 dní) po řádném zaplacení kurzovného
 2. Každý účastník je povinen zaplatit kurzovné a to buď v hotovosti v jakékoliv pobočce J. C. Kiaora či převodem na číslo účtu: 115-9849060257/0100
 3. Objednáním kurzu pro veřejnost, dětského kurzu či jednoletého pomaturitního studia se student zavazuje k platbě ve výši celého kurzovného. Kurz není možné objednat a zaplatit pouze částečně - není-li dohodnuto jinak a to písemně s JC KIAORA.
 4. V případě volby splátek:
  • první splátka musí být zaplacena do 14 dnů od podání přihlášky a to nejméně ve výši 20% z kurzovného
  • Před zahájením daného kurzu musí být zaplaceno 50% z kurzovného
  • Zbylá částka kurzovného musí být zaplacena do 15. listopadu.
 5. Splátky se nevztahují na Intenzivní letní kurzy. Tyto kurzy musí být zaplaceny do 14 dnů od podání přihlášky, avšak vždy před nastoupením do kurzu.
 6. Garance kvality: v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvních dvou vyučovacích dnech bude studentovi vráceno 90 % z kurzovného, pokud J. C. Kiaora obdrží studentovo písemné prohlášení (i v elektronické podobě) v tomto smyslu do třetího vyučovacího dne. Nevztahuje se na Intenzivní letní kurzy.
 7. Storno podmínky:
  • 300,- Kč při odhlášení do 31. července
  • 600,- Kč při odhlášení do 31. srpna
  • 1 000,- Kč při odhlášení do dne zahájení kurzu
 8. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje J. C. Kiaora žádnou finanční kompenzaci pokud se účastníci této smlouvy písemně nedohodnou jinak.
 9. J. C. Kiaora  je oprávněno z organizačních a jiných důvodů měnit v kurzech lektory.
 10. J. C. Kiaora  je oprávněno z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že celé kurzovné, případně jeho část bude studentům vrácena.
 11. Na základě písemné žádosti má každý student nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu. Kurz slouží jako příprava k standardizovaným zkouškám dle MŠMT.
 12. Účastník studia je povinen seznámit se s platnými předpisy organizace nebo školy, ve které probíhá výuka a s jejím provozním nebo školním řádem a bezpečnostními předpisy a tyto dodržovat.
 13. J. C. Kiaora si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů J. C. Kiaora nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 14. Obě strany berou na vědomí, že údaje zde uvedené jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Odesláním této přihlášky souhlasíte se všemi výše zmíněnými podmínkami.

Před odesláním formuláře zaškrtněte políčko "Nejsem robot".

 

Po odeslání objednávky Vás budeme ihned kontaktovat!