Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

Popis kurzů

Úplní začátečníci

Tento kurz je určen pro ty, kteří se daný jazyk nikdy neučili, nemají žádné základy.

 

Pokročilí začátečníci

Tento kurz je určen pro studenty, kteří studovali v jazykovém centru KIAORA 1 rok (105 vyučovacích hodin), případně se danému jazyku věnovali před mnoha lety či v minulosti vždy začínali od úplných začátečníků a nikdy nepokročili dál.

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění jednoduchých textů a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách

 

Mírně pokročilí

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají základní gramatické vazby, jsou schopni mluvit a reagovat na témata: rodina, moje zájmy, cestování, pocity.

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění základních textů a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů
 

Mírně pokročilí - Středně pokročilí

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni mluvit a reagovat na témata: rodina, moje zájmy, cestování, pocity, zaměstnání. Studenti jsou schopni komunikovat v základních až běžných situacích s rodilým mluvčím.

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění složitějším textům a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů

 

Středně pokročilí

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni komunikovat v běžných situacích s rodilým mluvčím.

 Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění složitějším textům a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů
 

Středně pokročilí - Pokročilí

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím na běžná i odbornější témata.

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění složitějším textům a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů
 

Konverzace pro středně pokročilé - pokročilé - jazyková úroveň B2

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni komunikovat v běžných situacích s rodilým mluvčím.

 Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - colloquial English
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby, kolokací, idiomů
 - konverzace zaměřená na procvičení gramatických jevů odpovídající jazykové úrovni B2
 - porozumění složitějším textům a následná diskuze, zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - častější zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů
 

Konverzace s rodilým mluvčím - jazyková úroveň B2 - C1

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím na běžná i odborná témata.

 Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - colloquial English
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby, kolokací, idiomů
 - porozumění složitějším textům a následná diskuze, zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 
Kurz je veden více rodilými mluvčími (UK, USA) a to ve střídání po 3-4 dnech. Studenti tak mají možnost setkat se s více akcenty, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, kultury.

 

 Pokročilá gramatika a konverzace

Tento kurz je určen pro studenty, kteří běžně komunikují v daném jazyce, ovládají složité gramatické vazby, rozumí složitým textům, jsou schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím na odborná témata.

Tento kurz je veden v pravidelném střídání český lektor / rodilý mluvčí

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby, kolokací, idiomů atd.
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění složitým textům a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách

 

FCE, CAE - přípravné kurzy

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, kteří se potřebují připravit na mezinárodní zkoušku "First Certificate in English" či "Certificate in Advanced English".

Důraz je kladen:
 - na všech 5 částí: Reading, Writing, Use of Englsih, Listenting, Speaking
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - studentům jsou rozesílány extra testy pro intenzivnější přípravu
 - kurzy jsou vedeny kvalifikovaným českým lektorem a rodilým mluvčím s mnohaletými zkušenostmi s přípravnými kurzy