Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

NOVÉ KURZY - JARO 2021

NOVÉ ONLINE KURZY

Doučování anglického jazyka

- pro žáky  5. - 9. ročníků základních škol / pro studenty středních škol

- 10 týdnů + 1 týden ZDARMA
- 4-6 studentů ve skupině
- materiály v ceně kurzu

Zaměření kurzu:
- dle osnov AJ pro každý ročník
- teorie gramatických jevů
- tematická slovní zásoba
- teoretická forma výuky - pravidla a příklady
- důraz na porozumění jednotlivých aspektů jazyka
- zasílání materiálů pro domácí přípravu

Konverzace s rodilou mluvčí

- kurz pro dospělé či studenty od 16 let
- doporučená jazyková úroveň B2

- 10 týdnů / 20 vyučovacích hodin
- max.5 studentů ve skupině
- materiály v ceně kurzu

Zaměření kurzu:
- zlepšení přesnosti a plynulosti v komunikaci
- výrazné rozšíření slovní zásoby
- zopakování gramatiky v praktické konverzaci
- správné použití slovní zásoby i gramatiky v konverzaci

Název kurzu CEFR Den Čas Hodin/týd Zahájení Cena kurzu
KONVERZACE S RM B2 čtvrtek 16:00-17:30 20 15.4.2021 2 200,-Kč objednat
DOUČOVÁNÍ AJ 5.-6.třída úterý 16:00-17:00 10 + 1 ZDARMA 13.4.2021 1 800,- Kč objednat
DOUČOVÁNÍ AJ 7.-8.třída středa 16:00-17:00 10 + 1 ZDARMA 14.4.2021 1 800,- Kč objednat
DOUČOVÁNÍ AJ 9.třída čtvrtek 16:00-17:00 10 + 1 ZDARMA 15.4.2021 1 800,- Kč objednat
DOUČOVÁNÍ AJ 15-18 let pondělí 16:00-17:00 10 + 1 ZDARMA 12.4.2021 1 800,- Kč objednat